Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging van Klompenmakers

De Nederlandse Vereniging van Klompenmakers vervult een koepelfunctie voor de aangesloten leden met het doel een actieve bijdrage te leveren aan de promotie en instandhouding van de klompenmakerij in ons land.

De NVK tracht een toegevoegde waarde te leveren door:

  • als platform te fungeren voor belanghebbenden (leden).
  • initiatieven en activiteiten bundelen
  • het verwerven van draagvlak bij het politieke bestuur voor haar beleid
  • de positie en kwaliteit van de sector op een hoger plan te brengen